ทีมทันตแพทย์ของเรา

ทีมทันตแพทย์ของเรา

ทพญ.ณัฐฐิรีย์ ชีรณวานิช (คุณหมอกุล)

ประจำสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


ทบ.เกียรตินิยม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล


ทพ.ภานุมาศ ผลประเสริฐ (คุณหมอตี่)

ประจำสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


ทบ.เกียรตินิยม

ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง (จัดฟัน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน โดยเฉพาะการจัดฟันเด็ก และหากมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างใบหน้าหรือการเรียงตัวของฟัน ก็สามารถปรึกษาได้


ทพ.จักพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์ (คุณหมอโตโต้)

ประจำสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


ทบ.มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล


ทพญ.เขมณัฏฐ์ พัฒนอริยางกูล (คุณหมอนุช)

ประจำสาขาบางขันธ์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีความชำนาญในด้านการจัดฟันสูง

มีประสบการณ์การจัดฟันมาเกือบ 10 ปี


ทพญ.สุภาวดี หัสประยูร (คุณหมอนุ่น)

ประจำสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


ทบ.เกียรตินิยม ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง (จัดฟัน)

มหาวิทยาลัยฉางกัง ประเทศไต้หวัน

เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันแบบปกติ และการจัดฟันแบบปกติและการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร


ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ (คุณหมอบี)

ประจำสาขาบางขันธ์


ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงด้านการจัดฟัน แถมยังใจดี เป็นกันเองอีกด้วย


ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร (คุณหมอผิงผิง)

ประจำสาขาบางขันธ์


ทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นคนคุยเก่ง ใจดี เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน


ทพญ.สิริภัทรา พัชนี (คุณหมอพริ้ง)

ประจำทั้งที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบางขันธ์


ทบ.เกียรตินิยม ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง (จัดฟัน)

มหาวิทยาลัยฉางกัง ประเทศไต้หวัน


รับรักษาทั้งการจัดฟันแบบปกติและการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร ในเคสที่มีความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกรและรูปหน้า


ทพ.วิทยา วสุเมธารัศมี (คุณหมอวิทย์)

ประจำที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันและมีประสบการณ์สูง ใจดีและเป็นกันเอง


ทพ.ศรุต วงษ์กมลชุณห์ (คุณหมอศรุต)

ประจำทั้งที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบางขันธ์


ทบ. เกียรตินิยม ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง (จัดฟัน)

มหาวิทยาลัยฉางกัง ประเทศไต้หวัน

เป็นอีกคนหนึ่ง ที่เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันแบบปกติ และการจัดฟันแบบปกติและการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร


ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมรารัศมี (คุณหมอหมูหวาน )

ประจำทั้งที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบางขันธ์


ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Residency in orthodontics

เฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันจากทันตเเพทยสภา

 1661
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์